3D sloty do pobrania na telefon 2023

 1. Jakie Są Szanse Na Wygraną W Grze Gems Tower W Kasynie: Numer 1 ma największą liczbę segmentów, podczas gdy numer 40 ma tylko 1 segment.
 2. Beetlejuice Megaways Dzikie Kasyno - Jednym z najważniejszych problemów jest bezpieczeństwo, jeśli chodzi o wyszukiwanie najlepszych aplikacji kasynowych na Androida.
 3. Neon Reels Gra Kasynowa Z Najwyższymi Szansami Na Wygraną: Jeśli hazard online przestaje być zabawne i zaczyna jeść na swoje wydatki, to jest ich obowiązkiem, aby pomóc ograniczyć kompulsywne korzystanie.

3D sloty bez rejestracji za prawdziwe pieniadze

Jakie Są Różnice Między Hot Nudge A Hot Nudge Hd
Możesz zobaczyć ten zakład pomnożony do 1417,5 x.
Jakie Są Najczęstsze Strategie Gry Fruit Shop Megaways
Stali gracze znajdą się również beneficjentem comiesięcznych, a nawet tygodniowych darmowych rolek, wymagając od nich, aby nie umieszczać własnych pieniędzy na linii.
Na szczęście najnowsze gry kasynowe są zawsze dostępne za darmo.

Jak grać w blackjack

Oczekiwana Wartość Gry Rise Of Atlantis
Granie w automaty online zyskało na popularności i stało się hobby od czasu powstania Internetu.
Wild Wild Bananas Vs Gry W Kości Która Gra Jest Bardziej Ekscytująca
Zazwyczaj te automaty, które są odtwarzane na komputerze, są oparte na technologii flash, podczas gdy rozrywka na urządzeniach mobilnych nie może obsługiwać tej platformy.
Często Zadawane Pytania Dotyczące Sweet Bonanza Xmas Online

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KLIMEDSOFT

 1. Definicje

Serwis – Serwis internetowy Klimedsoft dostępny pod adresem https://klimedsoft.pl/.

Usługodawca – Piotr Klik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Klik Klimedsoft z siedzibą w 31-589 Kraków, ul. Sołtysowska12H/65, NIP: 944-196-25-89, Regon: 366897280. 

Usługobiorca –osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu. Usługobiorca nie może być osobą fizyczną.

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu wraz ze wszystkimi, wymienionymi w jego treści załącznikami. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Konto – część Serwisu, w ramach której Klient może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie.

Login  – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), ustalany w Serwisie samodzielnie przez Usługobiorcę podczas procesu Rejestracji, konieczny do uzyskania dostępu do Konta.

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny dla dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany w Serwisie samodzielnie przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta.

Newsletter – udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu informacja handlowa przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy lub innych podmiotów współpracujących z Usługodawcą.

Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta.

 1. Zakres usług
 2. Działanie Serwisu polega na:

a) gromadzeniu wybranych, publicznie dostępnych informacji na temat publikowanych przepisów prawnych oraz toczących się prac legislacyjnych, 

b) prezentacji tych informacji na stronie internetowej Serwisu,
c) selekcji wybranych projektów na podstawie kryteriów odnoszących się m.in. do ich treści,
d) prezentacji wyselekcjonowanych projektów w ramach modułów tematycznych,

e) prezentowaniu różnych artykułów tematycznych. 

 1. Serwis będzie aktualizowany w zakresie punkty 1 lit a-d w okresach 2 tygodniowych, w pozostałym zakresie według uznania Usługodawcy.
 2. Usługobiorca, aby skorzystać z Serwisu musi wykupić abonament oraz założyć Konto.
 3. Płatności za abonament Usługobiorca może dokonać za pośrednictwem udostępnianych w Serwisie metod płatności przez zewnętrznego operatora.
 4. Założenia Konta w Serwisie polega na utworzeniu Loginu i Hasła.
 5. Z chwilą dokonania płatności przez Usługobiorcę dochodzi pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą do zwarcia umowy o świadczenie usług.
 1. Zasady świadczenia usług
 1. Korzystanie z Serwisu, w tym przeglądanie dowolnych treści udostępnianych w Serwisie, jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Oznacza to, że w każdym przypadku wpisania przez Usługobiorcę adresu Serwisu lub przekierowania go do Serwisu z innej strony lub wiadomości e-mail, dochodzi do zawarcia umowy świadczenia usług drogą elektroniczną między Usługodawcą i Usługobiorcą. 
 2. Usługobiorca jest zobowiązany przy wykupieniu dostępu do Serwisu do wybrania czasu trwania dostępu do Serwisu.
 3. Po wybraniu rodzaju abonamentu Usługobiorca jest zobowiązany do dokonania płatności za wybrany czas trwania dostępu do Serwisu.
 4. Po dokonaniu płatności Usługobiorca otrzymuje dostęp do Serwisu na wybrany przez siebie okres.
 5. Rozwiązanie umowy z Usługodawcą następuje:

1) po upływie wybranego terminu dostępu do Serwisu. 

2) po likwidacji konta w serwisie.

 1. Informacje prezentowane w Serwisie nie stanowią pełnego odzwierciedlenia czynności prawnych lub faktycznych podejmowanych przez organy zaangażowane w prace legislacyjne, a jedynie odzwierciedlają wybrane informacje zamieszczone na stronach internetowych tych instytucji w sposób publicznie dostępny. Informacje te mogą być prezentowane w Serwisie z opóźnieniem, w sposób wypaczony lub w ogóle nie podlegać prezentacji ze względu na ich niezamieszczenie lub inne nieprzewidziane działania osób odpowiedzialnych za zamieszczanie informacji na tych stronach. Okoliczności te mogą również wpłynąć na dobór aktów normatywnych prezentowanych w ramach poszczególnych modułów.
 2. Tekst przepisów projektów zamieszczonych w Serwisie może nie odzwierciedlać w pełni tekstu zamieszczonego w wykorzystanych źródłach. 
 3. Usługodawca zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu wybranych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu. 
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje lub działania Usługobiorcy ani jego klientów podjęte na podstawie informacji prezentowanych w Serwisie.
 5. Usługobiorca, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji o produktach i promocjach Usługodawcy lub w inny sposób udostępniony przez Usługodawcę zapisał się na Newsletter będzie otrzymywał Newsletter. O terminie wysyłki Newsletteru decyduje Usługodawca. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newsletteru.
 1. Bezpieczeństwo i zagrożenia
 1. Korzystanie z wybranych funkcjonalności Serwisu wymaga od Usługobiorcy weryfikacji tożsamości poprzez wprowadzenie Loginu (adresu e-mail) i hasła.
 2. Korzystanie z Serwisu może narazić Usługobiorcę na zagrożenia typowe dla usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji dostępnych online, w szczególności mogą one polegać na próbie przechwycenia od niego danych logowania w celu ich wykorzystania w innych serwisach.
 3. Zagrożenie to może przybrać formę fałszywych maili, podających się za wysłane przez Usługodawcę.
 4. Aby zminimalizować takie ryzyko Usługodawca zapewnia bezpieczny transfer danych oraz proces autoryzacji, które odbywają się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL a także nakłada wymóg, aby hasło ustanowione przez Usługobiorcę spełniało następujące kryteria: było ciągiem przynajmniej ośmiu znaków. Serwis nie zaakceptuje hasła, które będzie się składało wyłącznie z cyfr, będzie zbyt podobne do loginu lub zbyt popularne.
 5. Ponadto, aby uniknąć, wskazanych zagrożeń, Usługobiorca powinien unikać wykorzystywania w Serwisie danych logowania identycznych, jak w innych serwisach czy usługach. Usługodawca nie wysyła niezamówionych maili, wymagających działania ze strony Usługobiorców, w tym w szczególności, podawania przez nich danych logowania. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do otrzymanej korespondencji – skontaktuj się z nami.
 1. Wymagania techniczne
 1. Serwis jest dostępny online, nie wymaga instalacji na urządzeniu mobilnym ani stacjonarnym. Usługobiorca może z niego korzystać na każdym urządzeniu posiadającym odpowiednie oprogramowanie, niezbędne do przeglądania stron www. Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędna jest odpowiednia wersja przeglądarki internetowej. Serwis powinien wyświetlać się prawidłowo w następujących przeglądarkach: Safari (Wersja 12 lub późniejsza), Chrome (wersja 83 lub późniejsza), Firefox (wersja 74 lub późniejsza).
 2. W przypadku korzystania ze starszej wersji przeglądarki lub innego programu niż wymienione powyżej, Serwis może wyświetlać się nieprawidłowo lub w ogóle się nie uruchamiać.
 3. Aby otrzymywać Newsletter Usługobiorca musi korzystać z poczty elektronicznej (adresu e-mail).
 1. Dane osobowe

Zakładając konto w Serwisie lub kontaktując się z Usługodawcą, Usługobiorca przekazuje Usługodawcy swoje dane osobowe. Zasady ich przetwarzania zostały opisane w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

 1. Reklamacje
 1. We wszelkich sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu, Usługobiorca może kierować reklamacje do Usługodawcy. Reklamacje mogą być kierowane mailowo na adres biuro@klimedsoft.pl.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamacje nie później niż w ciągu 30 dni od ich złożenia, w formie mailowej – na adres wskazany przez Usługobiorcę.
 3. Jeśli reklamacja będzie zawierała braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Usługobiorcą w celu uzupełnienia reklamacji. Zwracając się o uzupełnienie reklamacji Usługodawca może wskazać termin, po którego upływie reklamacja zostanie rozpatrzona na podstawie treści pierwotnego zgłoszenia. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni. Do czasu uzupełnienia reklamacji, bieg wstrzymuje 30-dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji.
 4. Usługodawca niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu jakiejkolwiek gwarancji lub rękojmi, wynikającej z okoliczności lub rękojmi określonej przez przepisy prawa. 
 5. Bez względu na jakiekolwiek szkody wynikłe lub w jakikolwiek sposób związane z używaniem lub niemożnością używania Serwisu, które Usługobiorca lub osoby trzecie mogą ponieść z jakiegokolwiek powodu, całkowita odpowiedzialność Usługodawcy z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do kwoty zapłaconej przez Usługobiorcę. Usługobiorcy nie służy prawo do odszkodowania za utracone korzyści. 
 6. Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych przez Usługobiorcę na podstawie materiałów prezentowanych w Serwisie.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin może ulegać zmianie. O ile zmiany te nie będą nakładały na Usługobiorców dodatkowych obciążeń, Usługodawca będzie informował o zmianach poprzez publikację nowej wersji Regulaminu w Serwisie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza ich akceptację zmian.
 3. Polityka cookie Serwisu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 4. Regulamin w obecnym brzmieniu obowiązuje od dnia 1.04.2022 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO KLIMEDSOFT

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Piotr Klik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Klik Klimedsoft z siedzibą w 31-589 Kraków, ul. Sołtysowska12H/65, NIP: 944-196-25-89, Regon: 366897280. 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się ze mną pod adresem: biuro@klimedsoft.pl.

W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

 1. w celu obsługi Twojego konta i udostępniania Ci informacji objętych Serwisem w oczekiwanym przez Ciebie zakresie oraz informacji na temat dostępnych funkcjonalności Serwisu i to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej;
 2. w razie uruchomienia płatnej usługi – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania umowy;
 3. w przypadku dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora;
 4. w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane do nas pytania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej;
 5. w celu przesyłania Tobie na podany adres email informacji handlowych, w tym w formie newslettera – w oparciu o wyrażoną przez Państwa dobrowolną zgodę na prowadzenie takich działań (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane:

Dane przetwarzane są wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa tj.:

 1. rok od likwidacji konta w aplikacji – w zakresie wskazanym w pkt. 1 powyżej;
 2. do 6 lat od zakończenia współpracy lub powstania roszczeń w zakresie wskazanym w pkt. 2 i 3 powyżej;
 3. rok od zakończenia korespondencji – w zakresie wskazanym w pkt. 4 powyżej;
 4. do czasu wniesienia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionych interesów administratora;
 5. w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej zgody, w tym w celach marketingowych, do czasu otrzymania informacji o wycofaniu zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego można ją w każdym momencie wycofać i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem,

Komu mogą zostać udostępnione Twoje dane:

Twoje dane mogą zostać powierzone zaufanym podmiotom dostarczającym na naszą rzecz usługi obejmujące np. obsługę wybranych systemów lub rozwiązań informatycznych, księgowości itd. oraz współpracownikom lub wykonawcom realizującym na naszą rzecz prace związane 

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych:

 1. w każdej chwili możesz żądać dostępu do swoich danych osobowych;
 2. możesz żądać sprostowania swoich danych osobowych;
 3. możesz żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora;
 5. możesz żądać przeniesienia swoich danych osobowych;
 6. w związku z każdym aspektem przetwarzania swoich danych osobowych możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że narusza ono przepisy prawa.

Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak konieczne do założenia i obsługi konta w Serwisie Internetowym KLIMEDSOFT, do zawarcia umowy lub do udzielenia odpowiedzi na przesłane nam pytania. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu, a na ich podstawie nie będą zapadały automatyczne decyzje.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO KLIMEDSOFT

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Jak używamy Cookies
O plikach cookie
AKCEPTUJĘ