Aktualności.

Nowy Moduł Wsparcia Zarządzania

W najbliższych dniach udostępnimy Państwu nowy Moduł Wsparcia Zarządzania, z którego do końca czerwca 2022r., można korzystać bez jakichkolwiek opłat. Moduł ten stanowi doskonałe uzupełnienie

10.03.2022 – 23.03.2022

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY: USTAWA Z DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWALink: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000058301.pdf Opis:  Ustawa stanowi konsekwencje napływu ukraińskich uchodźców w związku z konfliktem zbrojnym na  terytorium tego państwa regulując kwestie związane z  legalizacją pobytu  na obszarze RP a także dostępu do świadczeń opieki medycznej. Istotę […]

27.01.2022r. – 02.02.2022r.

Najważniejsze zmiany: Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. O szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazuLink: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355855/katalog/12850257#12850257  Opis:  Ustawa rozszerza ochronę taryfową m.in. Na podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby udzielania tych świadczeń oraz zasady […]

24.03.2022r.-29.03.2022r.

Najważniejsze zmiany: Zarządzenie nr 38/2022/dsoz zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej Link: https://baw.nfz.gov.pl/nfz/document/236/zarz%c4%85dzenie-38_2022_dsoz  Opis:  Najistotniejsza zmiana odnosi się do podwyższenia wartości stawek kapitacyjnych, porad i ryczałtów o wartość 4.5% poz od 1 kwietna 2022 r.Przedmiotowe zarządzenie znosi okres przejściowy tj. 31 marca 2022 r. […]

23.02.2022r. – 02.03.2022r.

Najważniejsze zmiany: Zarządzenie nr 24/2022/dsoz zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19Link: https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-242022dsoz,7495.html Opis:  Wprowadzona   zmiana   polega   na   finansowaniu   od   dnia   1 kwietnia   2022 r. Na  podstawie zawartych z nfz  umów, świadczeń   opieki   zdrowotnej […]

23.01.2022r. – 26.01.2022r.

Najważniejsze zmiany: Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zakresu informacji gromadzonych w systemie ewidencji zasobów ochrony zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacjiLink: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355855/katalog/12850257#12850257  Opis:  Celem nowelizacji jest przesunięcie terminu, od którego usługodawcy będący podmiotami leczniczymi wykonującymi działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne udzielający świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z podejrzeniem o zakażenie […]

16.03.2022r. – 23.03.2022r.

Najważniejsze zmiany: Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnejLink: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12357954/katalog/12863792#12863792  Opis:  Celem zmiany przedmiotowego rozporządzenia jest zawieszenie stosowania przepisów dotyczących zasady obniżania współczynnika korygującego w przypadku zwiększenia po dniu 1 lipca 2021 r. Kwoty zobowiązania funduszu wynikającego ze wzrostu: 1) ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej, 2) ryczałtu, […]

13.01.2022r. – 22.01.2022 r.

Najważniejsze zmiany: Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznychLink: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355717/katalog/12849358#12849358  Opis:  Celem projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych jest uregulowanie warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących doskonalenia zawodowego osób wykonujących zawód medyczny oraz odpowiedzialności zawodowej tych osóbProjekt ustawy zawiera regulacje odnoszące się do następujących […]

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Jak używamy Cookies
O plikach cookie
AKCEPTUJĘ