16.03.2022r. – 23.03.2022r.

Najważniejsze zmiany: Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnejLink: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12357954/katalog/12863792#12863792  Opis:  Celem zmiany przedmiotowego rozporządzenia jest zawieszenie stosowania przepisów dotyczących zasady obniżania współczynnika korygującego w przypadku zwiększenia po dniu 1 lipca 2021 r. Kwoty zobowiązania funduszu wynikającego ze wzrostu: 1) ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej, 2) ryczałtu, […]

13.01.2022r. – 22.01.2022 r.

Najważniejsze zmiany: Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznychLink: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355717/katalog/12849358#12849358  Opis:  Celem projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych jest uregulowanie warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących doskonalenia zawodowego osób wykonujących zawód medyczny oraz odpowiedzialności zawodowej tych osóbProjekt ustawy zawiera regulacje odnoszące się do następujących […]

10.03.2022r. – 15.03.2022r.

Najważniejsze zmiany: Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. O pomocy obywatelom ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwaLink: https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-242022dsoz,7495.html Opis:  Przedmiotowa ustawa stanowi konsekwencje napływu ukraińskich uchodźców w związku z konfliktem zbrojnym na  terytorium tego państwa regulując kwestie związane z  legalizacją pobytu  na obszarze rp a także dostępu do świadczeń opieki […]

03.03.2022r. – 09.03.2022r.

Najważniejsze zmiany: Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. O zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnejLink: https://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2022/526  Opis:  W związku z faktem, iż wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotne ulegnie przedłużeniu o kolejne 6 miesięcy, do dnia 31 grudnia 2022 r. Zaproponowano zmiany, które umożliwią przyjęcie za podstawę wyliczenia kolejnego […]

09.02.2022r. – 23.02.2022r.

Najważniejsze zmiany: Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 9 lutego 2022 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „profilaktyka 40 plus”Link: https://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2022/358  Opis:  Wprowadzone zmiany mają na celu umożliwienie skorzystania z tego programu pilotażowego jak największej liczbie świadczeniobiorców, którzy w roku przeprowadzenia programu ukończą lub ukończyli 40. Rok życia (uwzględniany jest rok urodzenia). Dlatego został wprowadzona […]

03.02.2022r. – 09.02.2022r.

Najważniejsze zmiany: Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej zapewnianych przez platformę pierwszego kontaktu oraz centra medycznej pomocy doraźnejLink: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356303/katalog/12853287#12853287  Opis:  Centra medycznej pomocy doraźnej oraz platforma pierwszego kontaktu – to podstawy nowego modelu udzielania pomocy medycznej w nocy i w święta, który miałby zastąpić funkcjonujące obecnie placówki nocnej […]